Thăm Cột mốc địa đầu cực Bắc – Mốc 428

Khi mà tất cả mọi người đều chỉ dừng chân khi đến cột cờ Lũng Cú – biểu tượng cực Bắc, thì chúng tôi quyết định đến cột mốc 428, mốc giới ở cực Bắc của Tổ quốc.

Nằm cách chân cột cờ Lũng Cú tầm 5km về hướng Bắc, cột mốc 428 chính là điểm đánh dấu phần lãnh thổ Việt Nam vươn xa nhất. Từ bản Xéo Lủng vốn thuần đồng bào Mông, men theo những con đường đất dựng đứng tụt xuống dòng Nho Quế, vượt tiếp các cột mốc 426 – 427 bạn mới có thể đến với cột mốc chủ quyền 428 ở cực Bắc này. Vẫn còn nhiều “tranh cãi” về điểm cực Bắc thật sự của Tổ Quốc, nhưng chính mốc 428 này là cột mốc tiệm cận điểm cực Bắc hơn tất thảy.