Có vài tên miền cần thanh lý

Tên miền Quốc tế

 1. fyof.com ($1000)
 2. yellowdomain.com ($1000)
 3. saigonreal.com ($1000)
 4. nhatrangshop.com ($1000)
 5. mayrau.com ($1000)
 6. tuquy.com ($5000, đang dùng nhưng ai cần thì nhượng lại)
 7. buonbannhadat.com ($1000)

Tên miền Việt nam

 1. amt.vn ($1000)
 2. davico.vn ($3000)
 3. ngoinhaso.vn ($5000)
 4. gun.vn ($1000)
 5. radar.vn ($2000)
 6. dacsankhanhhoa.com.vn ($700)
 7. gotiengviet.vn ($1000)
 8. anhviet.vn ($2000)
 9. bowling.vn ($5000)
 10. hom.vn ($1000)
 11. dom.vn ($1000)